Category: ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੰਗ ਕਹਾਣੀਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੰਗ ਕਹਾਣੀਆ, Punjabi sex Stories, Free punjabi sex stories, online adult stories, latest adult kahani, punjabi font sex stories, new punjabi sex story, punjabi free sex story, punjabi kudi sex story, bahan di fuddi stories

ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ

ਕਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਬੂਬਸ , ਥਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ? ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ? ਮਹੱਲ ਦੀ ਹਰ ਜਵਾਨ , ਗੋਰੀ , ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਲੁਟਵਾਂਦੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ ਜੰਨਤ ਘੁੱਮਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।

ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਰਮ ਸੈਕਸ

ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਰਮ ਸੈਕਸ, ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟਿਆ ਹੋ ਲਿਟਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ , ਕਿ ਭਾਈ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਲੇਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਭ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲੀ ਆਆਹਹਹ |