Mastaram.Net

100% Free Hindi Sex Stories - Sex Kahaniyan

ब्रा वर करूँन तिचा मोठा बूब्स दाबला

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव आमोद आहे. जसे बिना माझ्या हात वर तिचे हात ठेवून झोपली तेव्हा मला काय वाटले ते मी शब्द मध्ये सांगू पण शकत नाही.
मी विचार पण करू शकत नाही कि मी बिना च्या इतक्या जवळ पण येउ शकतो आहे, तिच्या शरीर मधून एकदम मस्त सुगंध येत होता आणि ती मला वेड लावत होती, तिचे भरलेले शरीर मला एकदम टच होत होते आणि तेव्हा तिने तिचे तोंड मध्ये कडे केले होते नी माझ्या डोळ्या मध्ये पाहत एकदम जवळ आली होती, आणि मला तिचे श्वास अनुभव होत होते.

मग तिने मला हळूच विचारले कि जान तू मला किती प्रेम करतोस? तर मी म्हणले कि तुझ्या जान पेक्षा पण जास्त, मग हे ऐकून बिना मला मिठी मारली होती आणि वेडी होऊन कीस करू लागली होती, माझे ओठ, माझी मान, माझे खांदे सगळी कडे कीस करत होती, मी पण एकदम मदहोश झालो होतो.

मग ती माझ्या वर येऊन माझ्या मांडी वर बसली होती आणि माझे शर्ट चे बटन उघडू लागली होती.
आता मी तिला इच्छा असून पण नाही म्हणू शकलो नाही कारण कि तिचे फिगर एकदम सेक्सी होते आणि तिच्या साठी मी काही पण करायला तयार होतो, मग तिने मला एकदम सुन्न केले होते आणि मला खूप मजा येत होती, मग माझे शर्ट चे बटन उघडताच बिना ने माझी शर्ट काढून टाकली होती आणि त्या मुळे माझी छाती तिच्या समोर आली होती.
ती वाकली होती आणि माझ्या छाती वर कीस करू लागली होती आणि आता तिची जीभ माझ्या छाती वर चारी बाजूला फिरत होती नि मला एक करंट लागत होता आता माझी पूर्ण बोडी हलत होती.

मग तेव्हा तिने तिची जीभ माझ्या नाभी मध्ये टाकून फिरवली होती आणि मला एक झटका लागला होता.
मग तिने माझी बेंबी खूप वेळ पर्यंत चाटली होती आणि आता माझा तर जणू जीव निघत होता आणि माझ्या जीन्स मद्धे माझा ७ इंच लंड एकदम कडक झाला होता आणि मग ती मला कीस करत करत माझ्या लंड ला गांडी वर घासत होती आणि माझा लंड अजून कडक होत होता.
मग बिना ने तिचे ओठ माझ्या ओठ वर ठेवले होते आणि माझे ओठ चोकू लागली होती, मग मला इतकी मजा येत होती कि मला असे वाटत होते कि तिने माझे ओठ चोकत राहावे, माझे ओठ तेव्हा एकदम बंद होते.

मग तिने मला कीस करत करत तिची जीभ माझ्या ओठ च्या मध्ये आणली होती आणि मी माझे ओठ उघडले होते आणि माझी जीभ तिच्या तोंड मध्ये टाकून दिली होती, काय सांगू मित्रांनो काय मजा येत होती, मला काही समजत नव्हते कि काय होते आहे, माझी मजा खूप वाढू लागली होती.

मग तिची जीभ माझ्या तोंड मध्ये कधी वर होत होती तर कधी खाली होत होती आणि मग माझे ओठ पण आता एकदम सूजले होते पण मला जरा पण त्रास होत नव्हता, मग तेव्हा तर माझ्या आत मध्ये जणू आग लागली होती आणि बहुतेक तीला पण हेच पाहिजे होते.
मग मी तिचे हात पकडून तिला बेड वर झोपवले होते आणि तिच्या वर आलो होतो आणि तिला कीस करू लागलो होतो, मग मी तिचा चेहरा एकदम वेड्या सारखा चोकत होतो अन चाटत होतो आणि माझ्या हातानी तिचे मोठे मोठे गोल बोल पकडून त्यांना दाबत होतो, तिचे बुब्स एकदम कडक होते आणि दाबून खूप मजा येत होती आणि मी एकदम वेडा झालो होतो.

मग मी तिच्या ओठ वर माझे ओठ ठेवले होते नी एकदम जोर जोराने चोकू लागलो होतो आणि मला फ्रेंच कीस करता येत नव्हती कारण कि माझी पहिली वेळ होती पण बिना च्या कीस ने मला पण थोडे समजले होते आणि मला खूप मजा येत होती.
मग मी तिचे ओठ माझ्या तोंड मध्ये घेतले होते आणि चोकू लागलो होतो आणि चोकत होतो, मग तिने तिची जिभ माझ्या तोंड मध्ये टाकली होती आणि मी तिची जीभ चोकू लागलो होतो, आता आम्ही इतके वेडे झालो होतो कि आम्हाला काही पण समजत नव्हते.
मग तिचे बुब्स दाबत दाबत एक हात तिच्या शर्ट मध्ये घेऊन गेलो होतो आणि तिचे बुब्स हात मध्ये पकडून बाहेर काढू लागलो होतो, पण तो बाहेर येत नव्हता, कारण कि तिची शर्ट एकदम टाईट होती, मग तेव्हा बिना ने मला थांबयला सांगितले होते आणि उठून तिची पाठ माझ्या कडे करून बसली होती आणि मला म्हणली कि माझ्या शर्ट ची चेन उघडून दे.

मग मी पण तिची चेन उघडली होती आणि तिची शर्ट तिने काढून टाकली होती, आता ती फक्त पिंक कलर च्या ब्रा मध्ये होती आणि तिचे सेक्सी बुब्स तिच्या ब्रा च्या अर्धे बाहेर होते, मित्रानो जरा विचार करून पहा मी तर पाहत होतो तर मला कसे वाटत असेल.
मला तर अजिबात कंट्रोल झाले नाही आणि मी तिच्या वर तुटून पडलो होतो आणि तिला बेड वर झोपवले होते आणि तिच्या माने वर कीस करू लागलो होतो आणि आता माझे हात तिच्या बुब्स वर होते, मग मी तिची मान वर कीस करत करत तिच्या खांद्या पर्यत आलो होतो आणि तिचे खांदे चोकू चाटू लागलो होतो.

मग असे करत करत मी तिचे हात वर करून टाकले होते आणि तिच्या खंद्या वरून माझी जीभ फिरवत खाली आलो होतो नि तिच्या बुब्स वर आलो होतो आणि तिचे बोल चारी बाजूने चाटले होते आणि खूप मजा येत होती.
मग मी तिची ब्रा वर कारून टाकली होती आणि तिचे मोठे बुब्स ब्रा मधून आजाद झाले होते आणि ते एकदम सुंदर होते आणि मी त्यांना पाहत राहिलो होतो, तिचे बोल एकदम पांढरे आणि गोल गोल कडक झाले होते आणि त्या वर लाईट पिंक निपल होते आणि ते एकदम सेक्सी दिसत होते.
मग मी तिचे बुब्स परत एक वेळा चारी बाजूने चाटले होते आणि मग तिच्या जीपल च्या वर माझी जीभ फिरवत होतो आणि ती एकदम हलत होती आणि जणू माशा सारखी तडफड करत होती, मग तिने माझ्या केसाला एकदम झोराने पकडले होते आणि माझे तोंड तिच्या बोल वर दाबत होती.
मग मी माझी जिभ तिच्या निपल वर ठेवली होती आणि तिचे निपल चाटू लागलो होतो आणि मग माझ्या जीभेने तिचे निपल दाबू लागलो होतो ज्या मुळे तिचा सेक्सी आवाज निघू लागला होता.
मग तिचे हात माझ्या पाठी वर आले होते आणि माझ्या पाठी वर तिचे वन उठले होते आणि मग मी तीचे निपल चाटत चाटत अचानक माझ्या तोंड मध्ये घेतले होते आणि जोर जोराने चोकू लागलो होतो.

मग मी तिचे निपल आधी हळू हळू आणि मग जोर जोराने चोकू लागलो होतो आणि ती पण एकदम वेडी झाली होती आणि माझी बेल्ट काढू लागली होती आणि तेव्हा तीचे डोळे बंद होते आणि तिच्या तोंड मधून अहः अ याय यू उउं इऔऊ ईई निघत होते, मग तिने माझी बेल्ट काढून माझी चड्डी मध्ये तिचा हात टाकला होता आणि माझा लंड पकडून जोर जोराने दाबू लागली होती, ज्या मुळे मला अजून जोश येत होता.
मग तिचे दुसरे निपल पण मी एकदम जोर जोराने चोकू लागलो होतो आणि एक हात तिच्या बुब्स वर ठेवून दाबू लागलो होतो, माझा लंड आधीच कडक झाला होता आणि आता तिने हात लावला त्या मुळे अजून कडक झाला होता.

मग मी तिच्या बुब्स वर माझी जीभ फिरवत होतो आणि तिच्या पोट वर आलो होतो आणि तिचे पूर्ण पोट चाटत होतो आणि हळू हळू चावत पण होतो आणि आता मी ओठ तिच्या बेंबी वर लावले होते आणि तिचे शरीर एकदम हादरले होते.
मग तिने तिच्या दोन्ही हातानी बेड शीट पकडली होती आणि खूप अहह उऊ उ इं उय याय्य करत होती, मी तिच्या मांडी ला चाटू लागलो होतो आणि तिच्या पूर्ण मांडी ला माझी जीभ लावून एकदम चाटून घेत होतो आणि मग मी खाली तिच्या पाया वर आलो होतो आणि तिचे पाय खूप सुंदर आणि मादक सेक्सी होते, मग मी तीचे पाय कीस करू लागलो होतो, मग मी तिचे पाय वर करून माझ्या तोंड च्या समोर आणले होते आणि तिच्या पायाची बोटे एक एक करून माझ्या तोंड मध्ये घेऊन चोकू लागलो होतो.
बिना ला तर खूप मजा येत होती आणि मला पण खूप मजा येत होती, तिचे डोळे आता एकदम बंद झाले होते आणि तिचे तोंड आहा हय्य आय याय असे करत होते, तिचे हात बेडशीट पकडून होते.

मग मी असेच दुसर्या पाया बरोबर केले होते आणि ती एकदम अहः याय करत होती, मग मी माझी जीभ तिच्या पाया वर फिरवली होती आणि तिच्या मांडी वर आलो होतो आणि तिची मांडी कीस करत होतो, मग तिने मला म्हणले कि माझी जान माझ्या पुच्ची वर कीस कर ना. तिचे बोलणे ऐकून मला एकदम जोश आला होता आणि मग मी माझे ओठ तिच्या पुची वर लावले होते आणि तिला कीस करू लागलो होतो.
आधी तर मला खूप विचित्र वाटत होते पण खरे सांगू तर मला घाण वाटत होते कि हे मी काय करतो आहे? पण जेव्हा काही वेळ तिची पुची ला कीस केले होते तेव्हा माझा विचार बदलून गेला होता आणि मी पण एकदम मजेने तिच्या पुची ला चाटू लागलो होतो आणि तिची पुची एकदम वर पासून खाली पर्यंत चाटू लागलो होतो आणि तिची पुची एकदम ओली होत होती, आता तिचे पाणी पण हळू हळू बाहेर येत होते आणि ते माझ्या जिभेला टच होत होते आणि मला खूप मस्त वाटत होते, मी तिच्या पुची वर माझे ओठ दाबून दाबून तिचा रस पीत होतो.

मग तेव्हा तिचा अवज आला कि जाणू बेबी प्लीज तुझी जीभ आत मध्ये टाकून दे, मग मी तर एकदम वेडा झालो होतो आणि मग मी माझ्या बोटाने तिची पुच्ची थोडी ओपन केली होती आणि मग मी माझी जीभ त्या च्या आत मध्ये टाकून दिली होती, तिची पुच्ची आत मधून एकदम ओली झाली होती आणि खूप गरम पण झाली होती आणि मग मी माझी जीभ तिच्या पुची मध्ये चारी बाजूला फिरवत होतो आणि माझे ओठ तिच्या पुची वर होते, मग असे करत करत मी तिची पुची १० मिनिट चाटली होती आणि एकदम मस्त केली होती, मग तिचे आवाज पण आता खूप वाढले होते आणि तिचा आवाज पण एकदम जोराने निघत होता, मग मी पहिले तर तिचे डोळे एकदम लाल झाले होते आणि तिला पाहून असे वाटत होते कि ती एकदम हॉट झाली आहे.

मग तिने माझे केस पकडले होते आणि मग माझ्या तोंडला जोराने तिच्या पुची वर दाबू लागली होती आणि आता मी पण एकदम जोर जोराने तिची पुची चाटू लागलो होतो.
मग तिला पण आता सहन करणे अवघड होत होते आणि मग शेवटी तिने माझे केस पकडून मला उभे केले आणि मला बेड वर झोपवले होते आणि मग ती माझ्या वर आली होती आणि माझ्या लंड वर तिची पुची ठेवून ती बसली होती, मग तिने वर खाली होणे चालू केले होते आणि मग माझ्या लंड ला पुची मध्ये घेऊन खूप मजा केली होती आणि मग माझ्या लंड चे पाणी काढून तिने पण पुची चे पाणी काढले होते आणि शांत झाली होती.

आप इन सेक्स कहानियों को भी पसन्द करेंगे:

Disclaimer: This site has a zero-tolerance policy against illegal pornography. All porn images are provided by 3rd parties. We take no responsibility for the content on any website which we link to, please use your won discretion while surfing the links. All content on this site is for entertainment purposes only and content, trademarks and logo are property fo their respective owner(s).

वैधानिक चेतावनी : ये साईट सिर्फ मनोरंजन के लिए है इस साईट पर सभी कहानियां काल्पनिक है | इस साईट पर प्रकाशित सभी कहानियां पाठको द्वारा भेजी गयी है | कहानियों में पाठको के व्यक्तिगत विचार हो सकते है | इन कहानियों से के संपादक अथवा प्रबंधन वर्ग से कोई भी सम्बन्ध नही है | इस वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आपको उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और आप अपने छेत्राधिकार के अनुसार क़ानूनी तौर पर पूर्ण वयस्क होना चाहिए या जहा से आप इस वेबसाइट का उपयोग कर रहे है यदि आप इन आवश्यकताओ को पूरा नही करते है, तो आपको इस वेबसाइट के उपयोग की अनुमति नही है | इस वेबसाइट पर प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी वस्तु पर हम अपने स्वामित्व होने का दावा नहीं करते है |

Terms of service | About UsPrivacy PolicyContent removal (Report Illegal Content) | Disclaimer | Parental Control

error: Content is protected !!